Swanson-Good-Samaritan.jpg

Swanson_Good Samaritan, 11/4/02, 12:43 PM, 8C, 3760×8640 (1774+177), 112%, Mens Adventure, 1/100 s, R80.4, G61.8, B68.9